LiFan 520

DEN GAM TRUOC LIFAN

Mã sản phẩm : LF0022
Part number :
Kích thước :
Đời xe :

GUONG CHIEU HAU NGOAI

Mã sản phẩm : LF0023
Part number :
Kích thước :
Đời xe :

ĐÈN PHA

Mã sản phẩm : LF0001
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 520

BOBIN SUON

Mã sản phẩm : LF0002
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3

CẢM BIẾN BÙ GA

Mã sản phẩm : LF0003
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 520

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ

Mã sản phẩm : LF0004
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3

BỘ LY HỢP LIFAN 1.3

Mã sản phẩm : LF0005
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3

BƠM NƯỚC

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3

Sò quạt gió

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 520 , Lifan 620

Quạt gió (quạt lồng sóc)

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 520 , Lifan 620

Cảm biến áp suất khí nạp

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3

Lọc nhớt

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : máy 1.3 - 1.6

Bạc đạn (vòng bi Moay-ơ) bánh trước

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước : 82x40x36
Đời xe : máy 1.3 - 1.6

Má phanh (bố thắng) trước

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : máy 1.3 - 1.6

Heo cái ly hợp

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Máy 1.6

Ty cốp sau

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Ro Tyun lái trong

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bơm trợ lực tay lái

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Máy 1.3

Bạc đạn tì cam

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Máy 1.6

Máy phát chính hãng

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Máy 1.6

Heo thắng cái

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bình dầu trợ lực

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Càng chữ A trái, phải

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Heo con ly hợp (côn dưới)

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Máy 1.6

Đèn Pha

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

ro-tuyn lái ngoài

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bi tê ( bạc đạn cắt côn )

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bi tê ( bạc đạn cắt côn )

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bơm nước

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Phao báo xăng

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Tay mở cửa trong

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Lọc gió

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Ổ ngậm cửa trước Trái, Phải

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Dây phin

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Phuộc nhún trước

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Đầu láp

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Bộ đề-ma-rơ (chính hãng)

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Ro-Tuyn càng chữ A

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Tất cả các đời xe Lifan

Cảm biến bướm ga (chính hãng)

Mã sản phẩm :
Part number :
Kích thước :
Đời xe : Lifan 1.3